EUdict dictionary: Tamil - English

Results for: திண்மையற்ற படுகை
Tamil English

Translations: 125 / 56

  

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 320,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped.

Esperanto is only partially translated. Please help us improve this site by translating its interface.

Total number of language pairs: 472
Total number of translations: 14

Improved: Russian<>French, Croatian>English

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets).

Look at the complete list of languages: Available language pairs

There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, first click on a language pair and change the search keyword in the field 'Keyword' to a keyword (eg: 'eudict'). Afterwards, you simply type the chosen keyword in the address bar to start the search in the chosen dictionary.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page: Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link…. Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.

Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools→Options→Advanced→Check my spelling as I type. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Credits

My name is Tomislav Kuzmic, I live in Croatia and this site is my personal project. I am responsible for the concept, design, programming and development. I do this in my spare time. To contact me for any reason please send me an email to tkuzmic at gmail dot com. Let me take this chance to thank all who contributed to the making of these dictionaries and improving the site's quality:

 • Goran Igalyauthor of the initial English-Croatian database
 • Natali Kraljauthor of the Dutch-Croatian dictionary
 • Jim Breen – author of the Japanese-English dictionary
 • Besiki Sisauriauthor of the English-Georgian dictionary
 • Giorgi Chavchanidzeauthor of the several Georgian dictionaries
 • Authors of the Chinese-English dictionary
 • Authors of the French-Japanese dictionary
 • Authors of the German-Japanese dictionary
 • Jerzy Kazojćfor excellent dictionaries collection
 • Rajeshfor help with English-Tamil and German-Tamil dictionary
 • Chinese-German dictionary adapted from: "The free Chinese-German dictionary"
 • Grazio Falzon – author of the English-Maltese dictionary
 • András Tunafor smart suggestions about improving this site
 • Interface translation: Tomislav Kuzmić (Croatian), Vasudevan Tirumurti, Fahim Razick (Tamil), Matti Tapanainen (Finnish), Ebru Bağlan (Turkish), Arsene Ionuț, Cristina Crisan (Romanian), Daiva Macijauskė (Lithuanian), Tetiana M. (Ukrainian), András Tuna (Hungarian), Jakob Lautrup Nysom (Danish), Andre Abdullin, Elena Zvaritch (Russian), Catherine Györvàry (French), Gab M., Klaus Röthig (Portuguese), Marcin Orzełek (Polish), Stefanija Madzoska, Daniel Matrakoski (Macedonian), Selina Lüdecke, P. H. Claus (German), Vangelis Katsoulas (Greek), Roberto Marchesi (Italian), Robin van der Vliet (Esperanto), Reno Rake (Indonesian), Nahuel Rodríguez (Spanish), Gao Pan (Chinese), Hoài Sang Lăng (Vietnamese)

EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.


Your Recent Searches


Recent Searches

திண்மையற்ற படுகை čachry desakaru мулла أدلة متجمعة/أدلة أو بيانات متعددة kucanje sata one who surrenders, one who gives up; one who abandons, one who forsakes சுண்ணாம்பு நிரை illuminate an object from behind, illuminate from behind, light from behind, light that shines from behind an object; rear light in computers with liquid crystal displays (shines behind the monitor screen in order to improve contrast and readability) agrément zaciągać sopa de pèsols amb pernil أدلة ظرفية أو احتمالية about to happen, allowing little space between, bring deal to closure, cadence, close down, close off, closely guarded, closely related, come or bring together, complete an electrical circuit, cover an opening, cut very short, deactivate and store file... uspraviti se գեներ սնկային 旋光角 single line socrates Burbler este, estäminen, tukkeuma, aita, kulkueste, näköeste, linssin peittyminen, keskeytys, jarrutus, vastarinta, tiesulku, sulku, ehkäisy, häirintä, häiritseminen, haitanteko, obstruktio, tukos ‎Additional postages أدلة أو حجج كاذبة do saiji point blank Музеи закрыты по понедельникам. cave ne cadas يغفو neznatelný 修桥 修橋 துருத்திய உருவ, புடைப்புருவ best evidence 貪圖 贪图 الدروس mnemonischer Code 腸管毒素原性大腸菌感染症 [ちょうかんどくそげんせいだいちょうきんかんせんしょう] takakushoujou zářez act as leader of event, driving force in event, head, be at the front, leading forces in military attack, pointed head of spear, sharp pointed end of a spear; leader of an attacking force; driving force extra wages language of ancient Macedonia, language of the Former Yugoslav Republic of Macedonia, resident of Macedonia; language of Macedonia, somebody from ancient Macedonia, somebody from modern Greek Macedonia, somebody from the Former Yugoslav Republic of Mac... aparent profit calculation with hand and heart 小巷路 kopiert (u.E.) (Adj)/nachgemacht (u.E.) (Adj)/unecht (u.E.) (Adj) գեներ ռետրոհարուցիչների, միվը արգելակող Heimat/Gegend, in der jmd. geboren und aufgewachsen ist/eine bestimmte Gegend/ein bestimmtes Gebiet/(als Attribut) etw. mit Bezug zu einer Gegend/Volks…/volkstümlich spiral conveyer