Home Hoán đổi Chèn

Chi tiết về Eudict

Eudict là trang web từ điển trực tuyến tổng hợp dành cho các ngôn ngữ phổ biến ở Châu Âu. Những từ điển này là kết quả làm việc tâm huyết của nhiều tác giả, và cho phép sử dụng miễn phí trên internet với mong muốn giúp mọi người giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Một số từ điển chỉ khoảng vài nghìn từ, số khác lên tới 250,000 nghìn từ. Một số từ có thể sai sót do dịch sai hoặc do lỗi đánh máy. Thông tin chi tiết: EUdict.com