Почетна Смени Вметни

За EUdict

EUdict (European dictionary) е колекција на онлајн речници за јазици што се зборуваат главно во Европа. Овие речници се резултат на работата на многу автори кои вредно работеа и конечно го понудија својот производ бесплатно на интернет со што ни овозможија полесно да комуницираме меѓу себе. Дел од речниците имаат само неколку илјади зборови, а други имаат повеќе од 250.000. Некои од зборовите може да се погрешно преведени или погрешно напишани. Повеќе информации: EUdict.com