Αρχική Εναλλαγή Εισαγωγή

Σχετικά με το Eudict

Το EUdict (European dictionary) είναι μια συλλογή από διαδικτυακά λεξικά των γλωσσών που μιλιούνται περισσότερο στην Ευρώπη. Τα λεξικά αυτά είναι το αποτέλεσμα της εργασίας πολλών συντακτών, που εργάστηκαν πολύ σκληρά, και τελικά πρόσφεραν δωρεάν το προϊόν τους στο διαδίκτυο, διευκολύνοντας έτσι όλους εμάς να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Μερικά από τα λεξικά έχουν μόνο μερικές χιλιάδες λέξεις ενώ άλλα περισσότερες από 250.000. Κάποιες από τις λέξεις μπορεί να είναι λανθασμένα μεταφρασμένες ή πληκτρολογημένες. Περισσότερα: EUdict.com