Polazno Zamijeni Umetni

O EUdictu

EUdict (European dictionary) je skup više online rječnika za jezike koji se većinom govore u Europi. Rječnici su rezultat rada više autora koji su uložili veliki trud u njihovu izradu te ih besplatno ponudili na internetu i tako svima nama olakšali međusobnu komunikaciju. Neki od rječnika imaju tek nekoliko tisuća riječi, a neki i preko 250,000. Poneka riječ u njima može biti krivo prevedena. Više informacija: EUdict.com