EUdict

Insert:

EUdict :: Vietnamese-English dictionary

Results for: chiếm đoạt quyềnTranslations: 130 / 186
 Vietnamese English
chiếm đoạt quyềnexpropriate
ai có quyền ở đây?who is in control here?
Án lệnh về quyền nuôi conCustody order
Bãi bỏ quyền xét xử thiếu nhiJuvenile waiver
Bằng khoán, giấy chủ quyềnTitle
Bảng tuyên ngôn nhân quyền thế giới của Liên Hiệp QuốcUnited Nations Universal Declaration of Human Rights
bât động sản; quyên sở hữu; đồ vật dùng trong việc dàn cảnh sân khâu (rạp ciné)property
băt; chiêm được; thu hút đượccapture
bầu khí quyênatmosphere
các phân nhánh của chính quyênbranches of government
Các quyền hiến địnhRights, constitutional
các quyển sách được cất đặt theo thứ tự a b cthe books are stored in alphabetical sequence
Các vi phạm quyền công dânCivil rights violations
Cha/mẹ được quyền nuôi conCustodial parent
chế độ chuyên quyềnautocracy
chiếmoccupy
Chiếm dụng bất hợp phápUnlawful detainer
Chiếm hữu làm của riêngConversion
chiếm ưu thếdominant
chiếm đoạtdespoil
chính phủ, chính quyềngovernment
chính quyên thuộc địacolonial governments
chính quyền địa phươnglocal authorities
chính quyền địa phươnglocal government
chính trị thần quyềntheocracy
chuyên chế, cực quyềntotalitarian
chuyên quyềnarbitrary
có mọi quyền lựcalmighty
có quyền phúc thẩmappellate
có thẩm quyềnauthoritative
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements