EUdict

Insert:

EUdict :: Vietnamese-English dictionary

Results for: cái não máy điện toán; sự tiến hành, sự chế biến; (tâm) khả năng tư duy (như khái quát hoá, trừu tượng hoá, hay phân tích, tổng hợp)Translations: 130 / 2109
 Vietnamese English
cái não máy điện toán; sự tiến hành, sự chế biến; (tâm) khả năng tư duy (như khái quát hoá, trừu tượng hoá, hay phân tích, tổng hợp)central processing unit (CPU)
... là tạo một môi trường học vấn đa văn hoá, đa ngôn ngữ với nhiều cơ hội lâu dài bằng những chương trình phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân cùng những chuyên môn mà họ cần cho tương lai để đáp ứng với sự thay đổi không ngừng của một xã hội đa dạng.... is to provide its multicultural, multilingual community with life-long educational opportunities needed to fulfill personal and professional goals for the future, and to facilitate full participation in an evolving diversified society.
ABA là cách áp dụng lý thuyết đang học vào thực tế để có được năng lực mới.ABA is the way of applying the learning theory into practice for new skills
âm họng [h], như trong hot, hành, houseglottal
âm rung (âm bị cản bởi một trong những bộ phận phát âm trong người do đó hơi thoát ra rất yếu), như [b, d, g, z, m, n] trong boy, do, get, zone, mom, ninevoiced
Án khuyết tịchDefault judgment
Án lệnh trả tiềnAssignment order (Also called promissory notes or judgments)
ấn loát phẩm, ấn phẩm; sản phẩm âm nhạc phổ biến trong công chúngpublication
Án nặng nhấtPrinciple term
Án song hànhSentence concurrent
an toànsafe
an toànsafety
an toànsecure
an toàn hoả hoạn; phòng hoả hoạnfire safety
an toàn thoát khỏi, vượt quaweather (to)
ấn tượngimpression
áng nắng ban ngàydaylight
ánh nắng mặt trờisunshine
ánh sáng báo hiệu (ở biên)flare
ánh sáng báo hiệu (ở biển)flare
ánh sáng phản chiếureflex
ảo tưởngdelusion
Áp dụng các kỹ năng và phương cách để đọc và hiểu bài đọc của lớp tưApplies skills and strategies to read and understand fourth grade text
Ba định mức cho một phiên dịch viên là: khả năng về ngôn ngữ, khả năng dịch thuật và sự thấu hiểu về văn hoáThree criteria for a translator: linguistic competence, translating ability, and cultural awareness.
Bác bỏ sự khẳng định (gọi là trách nhiệm trưng bằng chứng). So với bản phản biệnAffirmation defense (called burden of proof).Compare to answer
bách khoa toàn thưencyclopedia
bách phân, CCelsius
bãi biểnbeach
bài thi cải biêna test with modification
bài thi tổng kết (Xem formative assessment)summative assessment
Search time: 0.018 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements