EUdict

Insert:

EUdict :: Vietnamese-English dictionary

Results for: Biết đánh vần đúng cách những từ-ngữ trong nội dung bài đọc phù hợp với cấp lớpTranslations: 130 / 1328
 Vietnamese English
Biết đánh vần đúng cách những từ-ngữ trong nội dung bài đọc phù hợp với cấp lớpSpells grade-level word correctly in context
... là tạo một môi trường học vấn đa văn hoá, đa ngôn ngữ với nhiều cơ hội lâu dài bằng những chương trình phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân cùng những chuyên môn mà họ cần cho tương lai để đáp ứng với sự thay đổi không ngừng của một xã hội đa dạng.... is to provide its multicultural, multilingual community with life-long educational opportunities needed to fulfill personal and professional goals for the future, and to facilitate full participation in an evolving diversified society.
1/1000 của 1 kg (đơn vị đo trọng lượng theo kiêu Pháp và các nước thuộc địagram (g)
1/1000 của 1 kg (đơn vị đo trọng lượng theo kiểu Pháp và các nước thuộc địagram (g)
12 thành viên trong nội các, tủ (mộc)12 members of the cabinet
ABA là cách áp dụng lý thuyết đang học vào thực tế để có được năng lực mới.ABA is the way of applying the learning theory into practice for new skills
âm cúa cứng: đầu lưỡi chạm vào đầu khẩu cái trong vòm miệng; còn gọi alveolar- palatal: s [s] trong see, d [d] trong do, good.front-palatal
âm cúa mềm (vòm mềm của khẩu cái), như c, k, g [k g] trong cake, go, dogvelar
âm cuối; âm đứng cuối một vầnfinal sound
âm họng [h], như trong hot, hành, houseglottal
âm không rung, âm tĩnh (âm không bị cản nên hơi thoát ra khá mạnh), như [p, t, k, s, f] trong pen, time, kick, sick, fivevoiceless
âm môi-răng: khi phát âm môi trên chạm với răng dưới: [f], [v] như trong fan, van; life, lovelabio-dental
âm rung (âm bị cản bởi một trong những bộ phận phát âm trong người do đó hơi thoát ra rất yếu), như [b, d, g, z, m, n] trong boy, do, get, zone, mom, ninevoiced
âm vị (đơn vị âm nhỏ nhất trong một ngôn ngữ); chẳng hạn [p] trong put hoặc spoon hoặc scoopphoneme
âm đầu; âm đứng đầu một vần, như [t] trong time, play; phá, phé, phí, photographinitial sound
án lệnh cấm chỉ, án lệnh ngăn cấm, án lệnh cách lyrestrained order
ấn loát phẩm, ấn phẩm; sản phẩm âm nhạc phổ biến trong công chúngpublication
Anh ấy đã chứng tỏ lòng quả cảm của mình trong sự chiến đấu.He demonstrated his courage by his actions in battle.
anh ta có thái độ thờ ơ trước những đau khổ của kẻ khác; bình thường, không nổi bậthe has an indifferent attitude towards the sufferings of others
anh ta thờ ơ trước mọi cám dỗ; (trt) xa xa, cách xahe is aloof from any temptation
ảnh vật phụ trợ (hình ảnh, đồ vật dùng kèm theo sự hướng dẫn để giúp trẻ hiểu là cần phải làm gì)visual support
áp dụngapply
Áp dụng các kỹ năng và phương cách để đọc và hiểu bài đọc của lớp tưApplies skills and strategies to read and understand fourth grade text
áp dụng mọi môn trong học trình; Xem Universal Access Time sinh hoạt theo nhómall curricular areas
Áp dụng phương cách sửa và nhuận sắc bài viếtUses revising and editing strategies
Áp dụng phương cách và biết nghe nóiListening/Speaking strategies and applications
Áp dụng và các phương cách viết luận, vănWriting strategies and application
áp dụng đủ loại cách giảiapply a variety of strategies
Bà ta có một cung cách trước sau như một; độ đậm đặc.There is consistency in her pattern of behavior.
bà ta dời cái bàn vào trong gócshe removed the table to a corner
Search time: 0.009 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements