EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-Spanish dictionary

Results for: sereales ó mga halamang gaya ng trigo, sebada; senteno, ibpTranslations: 121 / 21
 Tagalog Spanish
sereales ó mga halamang gaya ng trigo, sebada; senteno, ibpcereales ó planta ó frutos farináceos como el trigo, centeno, cebada, etc.
ang halamang may mapapaklá ó maaaskad na dahondícese de las plantas que tienen ásperas las hojas
ang mga sakdal na kaloob ng dyos gaya ng dunong, kapangyarihanatributo
bigay-gaya, kaloobdote
especias (pamintá, sinamuno at ibp. gaya nito)especias
gantihin, bayaran ng gaya ng ipinautangtalionar, pagar en la misma moneda
gaya ng sumusunodá saber
gaya, para, gayon din, kung paano, yamangcomo, igualmente, mientras, tambien
gaya, para, pariscomo
hindî pantay; may ngipin (na gaya ng sa lagarè)desigual; dentado
may trigohecho de trigo
mga hayop na maliliit na gaya ng hanip, tutubí, ibpinsecto
mga sasakyan sa lupà gaya ng karomata, kalesa, karwahe, karitelavehículo, carruaje
munisyones, gamit ng nakikipagdigmà gaya ng punlô, pulburámunicion
ngipinan ó lagyan ng mga tulis ang anomang gaya ng lagarì, ibpdentar
paghalintulad, pag-gaya, pamamarisimitacion
panimplá gaya ng pamintá, anis, ibpespecia, droga
salâ gayâ ng kimaw, pilay, lumpóestropeado
sebada, pananim na gaya ng palaycebada
tagapaghandâ ng sebada paggawâ ng serbesaobrero que prepara la cebada para hacer cerveza
trigotrigo
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements