EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-Spanish dictionary

Results for: pumutok na parang isang bombaTranslations: 130 / 270
 Tagalog Spanish
pumutok na parang isang bombadar estallido como una bomba
agosto, ikawalong bwan sa isang taónagosto
agua de colonia, isang urì ng pabangoagua de colonia
aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga bagay sa isang bayanitinerario
alaala ng isang labanántrofeo
albarikoke (isang bunga ng kahoy)albaricoque
alisan ng damit ó kasangkapan ang isang sasakyan sa tubigdesaparejar una embarcacion
amatista (isang mahalagang bató)amatista
ang agwat ng hilagpos ng isang panàla distancia á que una flecha puede ser arrojada del arco
ang lapad ng isang buhoklo ancho de pelo
ang may dala ng isang pasugò ó padaláportador
ang may katibayan ng tungkol sa isang kathâel que posee un privilegio de invencion
ang nakakaalam ng lagay ng isang dako ó lalawigantopógrafo
ang nauukol sa isang lupang sakop, ó lupang bagong pinananahanancolonial
ang nauukol sa sakít na sumasalot sa pook, bayan ó bansa sa isang panahon, kalahatanepidémico; general
ang punò na namamahalà sa mga gáwain ng isang sasakyancontramaestre
ang saklaw ng isang parè ó pastorparroquia, curato
ang sumulat ó marunong ng palatuntunan ng isang wikàgramático
ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang taobiógrafo
ang ukol sa pagnanasà ng isang bagayapetitivo
ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawâ ó talumpatìanalítico
anomang aklat, ulat ó páhayagan na pinalalabas ng minsan sa isang taónanual
apóstrope, kudlit sa itaas na inihahalili sa inalis na titik sa isang salitâapóstrofe
archibo, lágakan ng mga kasulatan at aklat ng isang káwanihan, bayan ó bansaarchivos
ariing parang hayop, hamakinembrutecer
ariing parang kapatidhermanarse
ariing parang taopersonificar
atlántiko, (isang dagat)atlántico
bahagi ng isang kabilugansegmento de un círculo
bahagi, lapang, putol, limpak, isang putol na karnéporcion, parte; tajada de carne
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements