EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-Spanish dictionary

Results for: paano; pagka..., kayTranslations: 124 / 24
 Tagalog Spanish
paano; pagka..., kaycomo, cuan, cuanto
alipin, busabos; pagka-alipin, pagkabusabosesclavo; esclavitud
gaya, para, gayon din, kung paano, yamangcomo, igualmente, mientras, tambien
kanon ó aklat ng kapakanan ng mga banal na kasulatan; tuntunin, kautusan; ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-arì ng alin mang lupàcanon; regla, ley, estatuto; lo que se paga en reconocimiento del dominio directo de algun terreno
layà, pagka-kawalâlibertad, soltura
magbihis ng kahit paanovestirse desaliñadamente
pagka dî marapat, pagkawalang karapataninconveniencia, falta de oportunidad
pagka dî sanáy, kawalán ng kayainexperiencia, impericia
pagka matandang binatàsoltería, celibato
pagka may arì ng isang kathâ ó akdâla propiedad de una obra literaria
pagka walang kiling sa kanino manimparcialidad
pagka-buntispreñez
pagka-dios, pagka-bathalàdivinidad
pagka-dyosdeidad, divinidad
pagka-heneralgeneralato
pagka-kamaganak, kadugôcognacion
pagka-karaniwanvulgaridad
pagka-kasamácompañía, sociedad
pagka-koronelcoronelía
pagka-may-arìdominio
pagkabinatà, kabagungtauhan, pagka-bagongtaojuventud, mocedad
pasubalì sa pangyayarihan, kung, pagkaconvencional
sa anoman, sa paano mande algún modo
tungkuling pagka-katiwalà sa mga alak at pagkainoficio de despensero
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements