EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-Spanish dictionary

Results for: mga kasangkapang di nakikilos sa bahayTranslations: 130 / 102
 Tagalog Spanish
mga kasangkapang di nakikilos sa bahaylos trastos ó muebles fijos de una casa
alilang babae sa bahaycriada de casa
alulod ó pádaluyan ng maruming tubig sa bahaycloaca, sumidero
ang babaing may arì ng otel ó pánuluyang bahaycasera, huéspeda
ang karunungan sa pag-aanyo at paggawâ ng bahayarquitectura
ang lalaking may arì ng otel ó pánuluyang bahaycasero, huesped
ang looban sa likuran ng bahayfondo
ang marunong gumawâ ng mga kasangkapang tansong dilawlatonero, brasero
ang nagbibilí ng mga kasangkapang panghiwà, panggupit, ibpcuchillero
ang nagpapaupa ng bahayarrendador
ang nagtayô ó nagtatag ng bahay, gusalì, kapisanan, ibpfundador
ang nangungupahan ng bahayinquilino
ang silid sa dakong likuran ng bahaycuarto ó pieza trasera
anlwagi, manggagawà ng bahay ó gusalìcarpintero
arkitekto, ang gumagawà ng anyo ó plano ng bahay ó anomang gusalìarquitecto
babaing may pátuluyang bahayposadero, mesonera, huéspeda
babaing panginoon sa bahay; babaeama, señora de casa; concubina
bahagi ng bahay na nasa ilalim ng lupà, bodega, kamalig ng alaksótano, bodega
bahay batàmatriz
bahay gagambá, bahay lawátelaraña
bahay na pinagbububuan ng salapîcasa de moneda
bahay na pinagkukulungan sa mga ulol; ulol, bubwanincasa de locos; loco, lunático
bahay na úwian, tahanan, inang-bayancasa propia, morada patria
bahay ng mga monghaconvento de monjas
bahay ng uodcapullo del gusano de seda
bahay pámahalaancapitolio
bahay pánuluyan; tindahan ng alakfonda; taberna
bahay pátuluyancasa de pupilos ó de huéspedes
bahay, sangbahayancasa, familia
bahay, táhananmansion, morada
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements