EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-Spanish dictionary

Results for: itagong pinaka ala-alaTranslations: 110 / 10
 Tagalog Spanish
itagong pinaka ala-alaguardar como reliquia
ang pinaka mainam, ang maigilo mejor, lo selecto
kanon ó aklat ng kapakanan ng mga banal na kasulatan; tuntunin, kautusan; ang pinaka bayad sa pagkilala ng talagang pagka may-arì ng alin mang lupàcanon; regla, ley, estatuto; lo que se paga en reconocimiento del dominio directo de algun terreno
kásamasamaan, pinaka masamâlo peor, lo mas malo
kátaastaasan, pinaka mataaslo mas alto
magtakip ng ulo; bumatì, mag-alis ng gorra na pinaka galangcubrir la cabeza; saludar á uno, quitarse la gorra en señal de reverencia
pinaka corona sa ulo ng haligecapitel
pinaka matandâ, kátandatandaanlo mas anciano
pinaka-tiyan ng sasakyang-tubigpantoque
pinaka; kalakhang bahagilo mas; la mayor parte de
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements