EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-English dictionary

Results for: punò (ng kahoy)Translations: 130 / 82
 Tagalog English
punò (ng kahoy)bole (n.)
albarikoke (isang bunga ng kahoy)apricot (n.)
ang kaalaman tungkol sa mga kahoyzoology (n.)
ang punò na namamahalà sa mga gáwain ng isang sasakyanboatswain (n.)
balat ng kahoybark
butó ng bunga ng kahoykernel (n.)
dawag, mababang punong kahoy na matinikbramble (n.)
ebano, kahoy na maitímebony (n.)
goma, dagtâ ng isang urì ng punong kahoygum (n.)
gubat; kahoywood (n.)
harì, punòmonarch (n.)
isang punong kahoybeech (n.)
isang uri ng hayop; tilad na kahoybeetle (n.)
kahoywood
kahoy na mapulálogwood (n.)
kahoy na panangkap sa paggawâ ng bahaytimber (n.)
kahoy, punò (ng kahoy)log (n.)
kahoy; swí; bulâ ng dagatspray (n.)
kalapating kahoywoodpidgeon
kapitan, punòcaptain (n.)
kaugoygoyan, mababang punong kahoy na mayabongshrub (n.)
lansangang mapunong kahoyalley (n.)
lansangang mapunong kahoy sa kabíkabilang tabíavenue (n.)
mag-uling ng kahoy; mag-arawchar (v.)
manglililók sa kahoyxylographer (n.)
manikí; larawang kahoy na sukatán ng damítmannequin (n.)
mga punong kahoy na nakabakodhedge row (n.)
mga tablá, kahoylumber (n.)
oasis, dakong may mga punong kahoy sa isang ilángoasis (n.)
pagawpaw, punó hanggang sa bungangà ng sisidlanbrimful (adj.)
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements