EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-English dictionary

Results for: pumutok na parang isang bombaTranslations: 130 / 285
 Tagalog English
pumutok na parang isang bombabump (v.)
agosto, ikawalong bwan sa isang taónaugust (n.)
agua de colonia, isang urì ng pabangocologne (n.)
aklat na sanggunian sa mga lansangan at mga bagay sa isang bayanguide-book (n.)
alaala ng isang labanántrophy (n.)
albarikoke (isang bunga ng kahoy)apricot (n.)
alisan ng damit ó kasangkapan ang isang sasakyan sa tubigdismantle (v.)
amatista (isang mahalagang bató)amethyst (n.)
ang agwat ng hilagpos ng isang panàbowshot (n.)
ang lapad ng isang buhokhairbreadth (n.)
ang may dala ng isang pasugò ó padalábearer (n.)
ang may katibayan ng tungkol sa isang kathâpatentee (n.)
ang nakakaalam ng lagay ng isang dako ó lalawigantopographer (n.)
ang nauukol sa isang lupang sakop, ó lupang bagong pinananahanancolonial (adj.)
ang nauukol sa sakít na sumasalot sa pook, bayan ó bansa sa isang panahon, kalahatanepidemic (adj.)
ang punò na namamahalà sa mga gáwain ng isang sasakyanboatswain (n.)
ang saklaw ng isang parè ó pastorparish (n.)
ang sumulat ó marunong ng palatuntunan ng isang wikàgrammarian (n.)
ang sumusulat ng kasaysayan ng kabuhayan ng isang taobiographer (n.)
ang ukol sa pagnanasà ng isang bagayappetizing (adj.)
ang ukol sa pagsiyasat ng isang gawâ ó talumpatìanalytical (adj.)
anomang aklat, ulat ó páhayagan na pinalalabas ng minsan sa isang taónannual (n.)
apóstrope, kudlit sa itaas na inihahalili sa inalis na titik sa isang salitâapostrophe (n.)
archibo, lágakan ng mga kasulatan at aklat ng isang káwanihan, bayan ó bansaarchives (n.)
ariing parang hayop, hamakinimbrute (v.)
ariing parang kapatidfraternize (v.)
ariing parang taopersonify (v.)
atlántiko, (isang dagat)atlantic (n.)
bahagi ng isang kabilugansegment (n.)
bahagi, lapang, putol, limpak, isang putol na karnéchop (n.)
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements