EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-English dictionary

Results for: guló, walang tuos, walang ayosTranslations: 130 / 418
 Tagalog English
guló, walang tuos, walang ayoschaos (n.)
álanganin, walang kinakampihanneutral (adj.)
ang bagay ó dakong walang lamánvoid (n.)
ang di pagsunod sa palatuntunan, kawalan ng ayosanomalism (n.)
ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa ibaegoism (n.)
ang may pananalig na walang dyosatheist (n.)
ang pagkakasundo ng nangagkakasigalot sa ayos ó pasiya ng tagahatolarbitration (n.)
ang pananalig na walang dyosatheism (n.)
ang walang minamatwid kungdî ang sarili niyang pag-iisip at pananaligbigoted (adj.)
asong walang kabuluhan; hamakcur (n.)
ayos ng labanánbattle-array (n.)
ayos ng pagdiriwan ng simbahanliturgy (n.)
ayos ng pagkakasunodsunod, pagkakabagobago, pagkakapalitpalit, pagkakalipatlipatvicissitude (n.)
ayos sa titikalphabetic (adj.)
ayos sa titikalphabetical (adj.)
ayos, husay, palakad, pátakaranregulation (n.)
ayos, kawastuanregularity (n.)
ayos, regla; utos, pátakaran, uliránrule (n.)
ayos, sistema, husaysystem (n.)
bagabag, ligalig, gulotrouble (n.)
bagay na walang gasinong kabuluhantrifle (n.)
bagay na walang halagabauble (n.)
baog; basal; walang bungabarren (adj.)
bastos, magaspang; masamang turò, walang turò, musmósrude (adj.)
bastos, mahalay, walang turòunbred (adj.)
bastos, walang galangimpertinent (adj.)
batang ulila na walang sukat mag-amponfoundling (n.)
bugok, bulok; walang lamánaddle (adj.)
bukás, walang takíp, walang tungtóngopen (adj.)
buô, walang sirà, walang butasimporous (adj.)
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements