EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-English dictionary

Results for: bilang, tuús; kurò; turingTranslations: 130 / 32
 Tagalog English
bilang, tuús; kurò; turingaccount (n.)
ang bilang na sumusunod sa káhulihulihanantepenult (n.)
bilangcount (n.)
bilangnumber
bilang, bilangincount
bilang, kamag-anakaffined (adj.)
bilang, kwenta, kurò, katuusanreckoning (n.)
bilang, númeronumber (n.)
bilin, utos; tawad, turingbidding (n.)
dami, bilangquantity
dî mabilang, walang bilanginnumerable (adj.)
hindî pantay; gansal, lunes (sa bilang; bakubakô)uneven (adj.)
ilwego, kabuoan ng bilang ng magkakabagay na kasangkapan, ibp., paglubog ng arawset (n.)
kurò, tasacalculation (n.)
kurò; bató sa loob ng pantogcalculus (n.)
lumabis sa bilangoutnumber (v.)
nauukol sa bilangnumeral (adj.)
nauukol sa bilangnumeric (adj.)
nauukol sa bilangnumerical
pagbilang, bilangnumeration (n.)
palagáy, turingproposal (n.)
plural, mulâ sa bilang na dalawaplural (adj., n.)
sanggayong bilang ng mga kawalbrigade (n.)
sapát na bilangquorum (n.)
tasa, pahalagá, kuròestimate (n.)
titik na bilangcipher (n.)
turing, hulà, kurukuròguess (n.)
turing; tawadbid (n.)
walang bilangnumberless (adj.)
walang bilang, dî mabilangunnumbered (adj.)
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements