EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-English dictionary

Results for: ang dî pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman, kulukutî ó larôTranslations: 130 / 105
 Tagalog English
ang dî pa sanay na may hilig sa anomang kaalaman, kulukutî ó larôamateur (n.)
ang kaalaman sa pagpapahilabzymology (n.)
ang kaalaman tungkol sa mga kahoyzoology (n.)
ang karunungan sa panunurì ng mga monumento, medalya ó anomang alaalang tirá noong unang panahonarchaeology (n.)
ang kinátatangahan; kulukutícuriosity (n.)
ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabutioptimist (n.)
ang nakapagtamó ng título sa anomang karunungangraduate (n.)
ang tumatanggap ng kontrato; ang pumapakyaw ng anomang gáwaincontractor (n.)
anoman, anomang bagaysomething (n.)
anomang aklat, ulat ó páhayagan na pinalalabas ng minsan sa isang taónannual (n.)
anomang ginigiling, gálapongingrist (n.)
anomang kathâ na pangpakinis ng balatcosmetic (adj., n.)
anomang lutángfloat (n.)
anomang may tatlong tulistrident (n.)
anomang nápakaliitminim (n.)
anomang tatatluhing paatrivet (n.)
anomang tunáw ó lusawfluid (n.)
arkitekto, ang gumagawà ng anyo ó plano ng bahay ó anomang gusalìarchitect (n.)
arte, kulukutî, kaalamanart (n.)
baguhan; ang nag-aaral pa ng anomang hanap-buhayapprentice (n.)
balota, boto, anomang pinagtatalaan ng pangalan na pinakaboto sa paghahalalanballot (n.)
bihasá, sanáypractical (adj.)
bihasá, sanáy, matalinòskilful (adj.)
bihasá, sanáy, matalinòversed (adj.)
bihasá, sanáy, may-kayaexpert (adj.)
bilyar (larô)billards (n.)
bola, anomang mabilog; punglô, bala; sáyawan, bayleball (n.)
gamot; anomang bagay na walang gasinong kabuluhandrug (n.)
gumawà ng anomang may halòfabricate (v.)
hapay, hiligflexion (n.)
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements