EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: proportional(cu)Translations: 124 / 24
 Romanian English
proportional(cu)proportional (to)
debitmetru la care măsurarea debitului se face prin intermediul unui semnal electric proporţional, dat de un material conductiv / sensibil la diferenţa de presiuniresistive flowmeter
direct proporţionalcu directly proporţional to...; in direct ratio to...
direct proporţionaldirectly proportional
direct, nemijlocit; (autom) proporţional; a dirija, a comanda, a conduce, a îndreptadirect
dozator / regulator proporţionalproportional controller
egal(proportional)commensurate
egal(proportional)proportionate
factor de reglare proporţional, factor de proporţionalitateproportional control factor
în proporţie inversă / invers proporţional cuin inverse ratio to
invers proporţionalinversely proportional
invers proporţional (cu...)in inverse ratio (to...); inversely proporţional (to...)
invers proporţional cu timpul; (autom) dispozitiv de protecţie la care timpul de deschidere descreşte dacă tensiunea (curentul) creştetime-inverse
logistic, logaritmic, proporţional, calculabil (în logica matematică)logistic
proportionalproportionally; proportionately; directly proportional (to); proportional taxation; inversely proportional (to); in inverse ratio (to); the mean proportional; apporti
proporţionalpro rata
proporţional (cu...)proportional (to...)
proporţional cu...in proportion to...; according as...
raport cu; proporţional cuin proportion to în
regulator izodromic, regulator proporţional integralproportional-and-integral controller
regulator proporţionalproportional controller
regulator proporţional staticproportional-positioning controller
tarif, rată, taxă, normă, preţ unitar, sort, sortiment, categorie, clasă, ritm, valoare, proporţie, procent, regim, productivitate, cantitate, raport; (mat) număr proporţional, calcul, viteză de variaţie, derivată; mărime proporţională, coeficient,rang; (rate
timpul în care acţiunea provoacărăspunsul (proporţional) al dispozitivului / aparatului)rate time
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements