EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: forţe van der WaalsTranslations: 130 / 35
 Romanian English
forţe van der Waalsvan der Waals’forces
a schimba raportul de forţe împotriva cuivato turn the day against smb.
a se încrede prea mult în propriile-i forţeto over-reach oneself.!
braţ al cuplului (de forţe)arm of couple
câmp de forţeforce field
componentă a unei forţeforce component
compus chimic cu legături slabe (de exemplu Van der Waals)adduct
condiţii de aplicare a unei forţe, repartizarea sarcinii / forţeiforce conditions
constanta b în ecuaţia lui Van der Waals; volum incompresibilincompressible volume
cuplu de forţeforce couple
cuplu de forţenon(-)colinear forces
cuplu de forţeopposing forces
cuplu de forţeopposite forces
cuplu de forţeparallel forces
cuplu de forţetwo-equal force
de mână forteby/with a/the strong arm/hand.
direcţie / sens a(l) unei forţedirection of a force
efect de ciupire (şi la aplicare unei forţe electromecanice)pinch effect
epruvetă transversală / de încercare la forţe transversale sau la încovoieretransverse test specimen
etanşare ce funcţionează pe baza deformării materialului / garniturii datorită unei presiuni / forţe mecanicemechanical seal
fortefoarte; to engage/undertake to...
forţe concurenteconcurrent forces
forţe de producţieproduction forces
forţe echilibratebalanced forces
forţe superficiale / de suprafaţăsurface forces
împotriva unor forţe mult superioarewith heavy odds against them.
încovoiere sub acţiunea unei forte dinamicedynamic deflection
latură de închidere a poligonului de forţeabutment line
mână de fier/forte; a fi –to rule with a firm/an iron hand.
monedă-fortehard currency
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements