EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: a trasa un plan (de acţiune)Translations: 130 / 625
 Romanian English
a trasa un plan (de acţiune)to draw up a plan; to map out a course of action.
(acţiune / efect de) frânarebraking (action)
(acţiune de) înfoiere (la umiditate), umflare, expandarebulking
(acţiune de) temporizare, acţionare întârziatădelay action
(PV) (OM) vedere în plan, proiecţie orizontalăplan view
(supapă cu) sertar plan / simplucommon slide valve
a amplasa, a localiza, a delimita, a mărgini; (mas-un) a trasa, a regla, a potrivi, a fixa o piesă de prelucrat într-o poziţie convenabilălocate
a avea libertate de acţiunehave leeway
a construi / a trasa prin puncte o curbătrace curves
a da deplină libertate de acţiune cuivato give smb. a blank cheque; to give smb. plenty of rope; v. şi ~ frâu liber ~.
a deschide o acţiune împotriva cuivato take/to institute legal proceedings against smb.
a egaliza, a aduce în acelaşi planplane down
a egaliza; a îndrepta; a nivela (plan); a aplatiza; a turti; a netezi; a poliza; a finisa; a plana; a lamina (plan)planish
a expune un plan cuivato set a plan before smb.
a ieşi din acţiuneto go out of action.
a îndemna pe cineva la acţiuneto stick pins into smb.
a îndeplini un plan/proiect/programto pursue a scheme; to carry out/to fulfil a project.
a intenta cuiva (un) proces; a intenta o acţiune împotriva cuivato take action against smb.; to bring/to institute a suit against smb.; to bring/to enter an action against smb.; to bring smb. to law; to sue smb. at law; (mai ales penal) to institute proceedings/to proceed against smb.; to open an action/a case (agains
a întocmi un planto lay a scheme.
a intra în acţiune1. mil. to go into action/battle/operation. 2. fig. to start operating; to go into action/operation.
a lăsa cuiva libertatea de acţiuneto leave smb. a clear field (for smth.).
a localiza; a trasa; a potrivi; a centralocate
a lua parte / a participa la un plan / la un proiectcome in / on plan / scheme
a lungi peste măsură o acţiune/o poveste(fam.) to take hours over smth.
a motiva o acţiuneto give reasons for doing smth.
a opri; (nav) a trasa pe hartă (rute şi relevmente), a aştepta în radă; (ec) a concedialay off
a produce peste planto produce over and above plan; to produce in excess of plan.
a proiecta pe un planproject into a plane
a pune ceva în acţiuneto put/to set smth. in action; to bring/to call smth. into play; (fam.) to set smth. astir.
a pune în acţiuneto set working; to bring/to put in action.
Search time: 0.007 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements