EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: a nu se lăsa câtuşi de puţinTranslations: 130 / 508
 Romanian English
a nu se lăsa câtuşi de puţinnot to give an inch.
(caracteristică) ce apare în mai puţin de 10% din structura metalograficăoccasional
a (mai) lăsa nasul în josto be/to look crest-fallen; to come down a peg or two; to feel ashamed; v. şi a o lăsa mai moale 2. a lăsa natura să-şi urmeze cursul (ei firesc) to let things take their course.
a acosta pe malul unui canal pentru a lăsa liberă trecereagare ship
a amorsa, a excita, a lăsa curentul să treacă, a alimenta, a activa, a conecta; a pune în funcţiune, a manipula, a acţionaenergise
a avea mai puţin de (patruzeci de ani)to be on the right/the sunny side of (forty).
a da drumul, a goli, a lăsa să iasă afarălet out
a da încolo (a lăsa în pace)to leave alone; (a arunca) to throw away/off.
a deschide admisia, a admite, a introduce, a lăsa să intrelet in
a gusta puţin/cu vârful buzelorto pick a bit.
a împrumuta bani cu uşurinţă/fără a se lăsa prea mult rugatto be easy money; to be a good lender.
a lansa / a lăsa o barcă la apălower a boat
a lăsa (pe) un concurent să ia un avans (la curse etc.)to lose ground on a competitor.
a lăsa afarăto leave out; to omit; to reckon without...
a lăsa amanetto pawn; to put up the spout; to (put in) pledge; to put in.
a lăsa armeleto cease from strife.
a lăsa baltăto give smth. a rest; to let the matter drop.
a lăsa baltă lucrulto rest/to lie on the oars; v. şi a se lăsa pe tânjală.
a lăsa baltă o urmărire/urmărireato let up on a pursuit.
a lăsa baltă pe cinevato leave smb. in the lurch; to let smb. down.
a lăsa caii să răsufleto let the horses blow.
a lăsa calul în voia luito humour a horse.
a lăsa câmp liberto give full/free scope to...
a lăsa ceaiul să se înnegrească/întăreascăto let the tea draw.
a lăsa ceva în dezordineto leave smth. at loose ends/ in a mess/in a tangle.
a lăsa ceva în gajto leave something in gage.
a lăsa ceva în grija cuivato leave smth. in charge of smb.; to entrust smb. with smth.
a lăsa ceva în păstrare cuivato entrust smth. to smb./smb. with smth.; to commit smth. to the trust of smb.; to leave smb. in charge of smth.
a lăsa ceva în seama cuivato trust smth. to/with smb.; v. şi ~ grija ~.
a lăsa ceva în suspensieto hold smth. in suspense.
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements