EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: a coborâ de pe bac, a scoate din docTranslations: 130 / 303
 Romanian English
a coborâ de pe bac, a scoate din docundock
a (re)trage, a scoatewithdraw
a aduce, a scoate, a produce / a aduce (un câştig)fetch
a aspira, a scoate prin aspiraresuck off
a bloca; a imobiliza; a scoate din funcţiunetake out of service
a cădea, a coborâ, a scădeago down
a da / a scoate factor comuntake out a factor
a debreia, a decu-pla, a dezangrena, a scoate din angre-nare; (cf) a decupla; (el) a deconecta, a separa; (mas-un) a întrerupe (intenţio-nat), a decupla, a deconecta, a debreiadisengage
a deconecta, a scoate fişa / ştecherul (din priză)unplug
a deconecta; a scoate; a decupla; a opriput out
a deconecta; a scoate; a stinge; a decupla (un subansamblu), a opri (o maşină); (nav) a descărcaput out
a decupla, a scoate din angrenarethrow out of engagement
a decupla, a scoate din angrenarethrow-out of engagement
a decupla, a scoate din angrenareungear
a demonta; (met) a scoate zidăria (unui cuptor, unei oale de turnare, etc.)strip down
a descărca, a scoate din sarcinăunload
a deşuruba, a deschide, a dezăvorâ, a scoate (un bolţ, un şurub)unbolt
a deşuruba, a scoate şurubul / piesa filetatăscrew off
a dezagăţa, a decupla, a scoate de pe cârlighook out
a dezamorsa; a scoate din circuit, a întrerupe alimentareadeenergize
a dezizola, a scoate izolaţialay bare
a deznitui, a scoate / tăia niturileunrivet
a dezveli, a dezgoli; (el) a dezizola, a scoate izolaţialay bare
a dezveli, a scoate un capacuncover
a dizlocui, a stoarce, a presa, a scoate forţat în afarăforce out
a ejecta, a emite, a arunca, a scoate (fum sau o piesă, etc.), a extrage, a rebuta, a respingeeject
a elimina; a îndepărta; a scoateeliminate
a extrage, a scoate, a răzui, a curăţa prin răzuire, a îndepărta prin raclarerake out
a încărca (nava); a goli, a scoate (lichide)lade
a îndepărta / a scoate prin pomparepump off
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements