EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: proteomi, eliön tai solun tuottamien proteiinien kokonaisuusTranslations: 130 / 41
 Finnish English
proteomi, eliön tai solun tuottamien proteiinien kokonaisuusproteome
aminohappo (typpipitoinen orgaaninen happo - luonnossa proteiinien (valkuaisaineiden) rakenneosina on 20 erilaista aminohappoa)amino acid
DNA:han sitoutuvien proteiinien sitoutumiskohdan paikannusmenetelmäexonuclease footprinting dnase footprinting
eheä kokonaisuusa harmonious whole
eheys, kokonaisuusentireness
eheys, täyteys, ehjyys, kokonaisuus, täydellisyyswholeness
ehjä kokonaisuusan integrated whole
geenipyssy, geenitykki (DNA:n siirtoon käytetty laite jolla solun sisään ammutaan mikroskooppisia DNA:lla pinnoitettuja metallipartikkeleita (esim. kultahippuja) - käytetään etenkin yksisirkkaisten kasvien geeninsiirroissa)gene gun
genomiikka, genomitutkimus, eliön geenien rakenteen selvittäminengenomics
genominen DNA (solun DNA-fraktio joka muodostuu kromosomeista eikä siis sisällä soluelinten DNA:ta)genomic dna
genotyyppi, perimä, solun tai yksilön geneettinen kokonaisuusgenotype
hahmo, kokonaisuusgestalt
holismi (kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa)holism
idiolekti (puhujan kielenkäytön kokonaisuus määrätyn ajanjakson aikana - yksittäisen henkilön tapa käyttää (äidin)kieltään)idiolect
ilmenevän geenin osa (EST-sekvenssi on solun tietyssä tilassa ilmenevän geenin satunnaisesti ja usein vain osittain sekvensoitu cDNA-klooni)expressed sequence tag
ilmiasu, fenotyyppi (yksilön ominaisuuksien kokonaisuus joka syntyy genotyypin ja ympäristön vuorovaikutuksesta)phenotype
karyotyyppi (solun tai organismin kaikki kromosomit erityisesti mitoottisista soluista valokuvattujen ja pareittain rakenteen tai lukumäärän perusteella järjestettyjen kromosomien kokonaisuus)karyotype
kasvutekijä (solun kasvuun tai erilaistumiseen vaadittava molekyyli esim. erytropoietiini punasolun kasvutekijänä)growth factor
kierteen purkautuminen, nukleiinihappojen kaksoiskierteen tai proteiinien rakenteen purkautuminen esimerkiksi lämpötilan vaikutuksestahelix-coil transition
kokonaissumma, loppusumma, kokonaismäärä, yhteismäärä, summa, kokonaisuustotal
kokonaisuustoto
kokonaisuuswhole
kokonaisuus, summa, kasautuma, ihmiskokoelma, yhdistelmä, kooste, laite, koneikko, polttomoottorikäyttöinen generaattori, aggregaattiaggregate
kokonaisuus, täydellisyys, eheys, ehjyysentirety
kokonaisuus, täydellisyys, totaalisuus, summatotality
kokonaisuus, tosioleva, olio, olemus, yksilö, yksikkö, suure, olevainen, entiteetti, oikeudellinen organisaatio, erillinen taloudellinen yksikköentity
kokoonpano, kokous, lakiasäätävä kokous, sarja, yhdistelmä, asennus, käännös, kokonaisuus, osista koottu moduli, seura, huviseura, joukko, koonta, tapaamispaikka, päivänavaustilaisuusassembly
kromosomi (DNA-rihma joka aitotumallisilla pakkautuu tiiviisti histoniproteiinien avulla - pääosa solun geenistöstä on kromosomeissa)chromosome
metabolomi, eliön tai solun aineenvaihdunnan kokonaisuusmetabolome
oikeudenmukaisuus, loukkaamattomuus, kokonaisuus, hyveellisyys, rehellisyys, eheys, yhtenäisyys, tiedostojen ehjyys, turmeltumattomuusintegrity
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements