EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: proteiiniperhetietokanta (proteiinit on jaoteltu sekvenssin mukaisesti perheisiin)Translations: 130 / 30
 Finnish English
proteiiniperhetietokanta (proteiinit on jaoteltu sekvenssin mukaisesti perheisiin)pfam
feodaalisesti, feodalismin mukaisestifeudally
homeodomeeni, homeolaatikko-sekvenssin koodaama proteiinin osahomeodomain
isoskitsomeeri (restriktioenstyymit jotka tunnistavat saman sekvenssin ovat keskenään isoskitsomeereja)isoschizomer
kolmen nukleotidin toisto (DNA-sekvenssin toistoalue joka saattaa kuulua myös koodaavaan alueeseen)trinucleotide repeat
konsensussekvenssi (DNA- tai RNA- tai aminohapposekvenssiryhmän perusteella matemaattisin menetelmin tehty sekvenssi joka kuvastaa nukleotidien tai aminohappojen yleisintä muotoa kussakin sekvenssin kohdassa)consensus sequence
kultakin, kappaleelta, kohden, kohti, välityksellä, kautta, mukaan, mukaisestiper
laillisesti, lain mukaisesti; oikeudellisestilegally
luonnonlakien mukaisestiin the course of nature
monen sekvenssin rinnastusmultiple sequence alignment
mukaan, mukaisestipursuant to
mukaan, mukaisesti, myöten, jonkin mukaanaccording to
mukaisesticonsisently
mukaisesti, mukainenin compliance with
ohjeiden mukaisestias directed
satelliitti-DNA (DNA-sekvenssin kohta joka poikkeaa huomattavasti ympäristöstään yleensä tiheästi toistuvan sekvenssijakson johdosta ja jonka tehtävää ei tunneta)satellite dna
siksi, sen vuoksi, siis, niinmuodoin, sen mukaisesti, mukaisesti, näin ollen, niin ollen, siispäaccordingly
Smithin ja Watermanin algoritmi (dynaamiseen ohjelmointiin perustuva sekvenssien rinnastusmenetelmä - algoritmi etsii kahden sekvenssin väliset parhaat mahdolliset paikalliset rinnastukset)smith-waterman algorithm
sopimuksen mukaisestiaccording to agreement
tapansa mukaisestiin the same way as always
tein määräysten mukaisestii did as directed
tekstin mukaisestitextually
tietää (oikea) paikkansa, olla ihmisiksi, käyttäytyä asemansa mukaisestiknow your place
tietää paikkansa, olla ihmisiksi, käyttäytyä asemansa mukaisestikeep your place
toivomuksenne mukaisestiin compliance with your wishes
virtuaalihiukkanen (hiukkanen joka on olemassa hyvin lyhyen ajan ja jolla voi täten Heisenbergin epätarkkuusperiaatteen mukaisesti olla hyvinkin suuri energia (massa) huolimatta reaktiossa käytettävissä olevasta energiasta)virtual particle
vuodenajan mukaisesti, vuodenaikaan nähden normaalistiseasonably
yhtäpitävä, yhdenmukaisesti, mukainen, mukaisesti, mukaanin accordance with
Z-arvo (yleinen sekvenssianalyysiohjelmien parametri jota käytetään arvioitaessa tietokannasta löytyneen sekvenssin ja hakusekvenssin välistä suhdetta)z-value
Z-pisteet, Z-arvo (yleinen sekvenssianalyysiohjelmien parametri jota käytetään arvioitaessa tietokannasta löytyneen sekvenssin ja hakusekvenssin välistä suhdetta)z-score
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements