EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: miehuus, miehuusikä, miehuusvuodet, miehuuden ikä; miehuullisuus; miehet, miespuolinen väestöTranslations: 128 / 28
 Finnish English
miehuus, miehuusikä, miehuusvuodet, miehuuden ikä; miehuullisuus; miehet, miespuolinen väestömanhood
(laboratoriolyhenteessä:) alaniiniaminotransferaasi(entsyymin pitoisuus) seerumista tutkittu (viitearvot likimäärin: miehet 10–50 U/l - naiset 10–40 U/l)s-alat
(laboratoriolyhenteessä:) glutamyylitransferaasi(entsyymin pitoisuus) seeruminäytteestä tutkittu (viitearvot likimäärin: miehet 10–60 U/l - naiset 10–40 U/l)s-gt
(laboratoriolyhenteessä:) HDL-kolesteroli ("hyvä kolesteroli") paastoseerumista tutkittu (tavoitearvot: miehet yli 1.0 mmol/l - naiset yli 1.1 mmol/l)fs-kol-hdl
(laboratoriolyhenteessä:) hemoglobiini kokoverinäytteestä tutkittu (viitearvot likimäärin: miehet 130–180 g/l - naiset 125–160 g/l)b-hb
(laboratoriolyhenteessä:) kreatiinikinaasi seerumista tutkittu (viitearvot likimäärin: miehet alle 270 U/l - naiset alle 150 U/l)s-ck
(laboratoriolyhenteessä:) kreatiniini paastoseeruminäytteestä tutkittu (viitearvot likimäärin: miehet alle 115 µmol/l eli mikromoolia litrassa - naiset alle 100 µmol/l)fs-krea
(laboratoriolyhenteessä:) urea paastoseeruminäytteestä tutkittu (viitearvot likimäärin: miehet 3.0–8.5 mmol/l - naiset 2.6–6.4 mmol/l)fs-urea
aikuisuus, aikuisikä, miehuusadulthood
asujaimisto, väestö, kansainhabitants
eturivin miehetleading men
ihmiset, väki, väestö, asukkaat, kansa, tavalliset ihmisetpeople
ihmiskunta, ihmissuku, ihmisrotu; miehet, miessukumankind
miehekkyys, miehuullisuus, urheusmanfulness
miehekkyys, miehuus, miehisyys, miehuullisuusmanliness
miehuullisuus, urheus, urhoollisuusvaliancy
miehuullisuus, urheus, urhoollisuusvalour
miesväki, miehetmenfolk
rohkeus, miehuullisuusvalor
rohkeus, miehuullisuus, uljuus, urheus, urhoollisuusbravery
tilaton väestölandless population
työikäinen väestöpopulation of working age
työssä oleva väestöengaged labour
työssä oleva väestönumbers employed
uljuus, miehuullisuus, urheus, urhoollisuusvaliantness
väestöpopulation
väestö, massat, alhaiso, rahvas, kansa, kasaantumapopulace
väestö, perusjoukko, populaatio, asujaimisto, kanta, väkiluku, asukasluku, asukasmäärä, eliökunta, eliöstö, eläinkanta, kansa, kasvusto, väestömääräpopulation
Search time: 0.002 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements