EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: kultakin, kappaleelta, kohden, kohti, välityksellä, kautta, mukaan, mukaisestiTranslations: 130 / 206
 Finnish English
kultakin, kappaleelta, kohden, kohti, välityksellä, kautta, mukaan, mukaisestiper
(hiukkasfysiikassa) tunneloituminen (epätarkkuusperiaatteen mukaan hiukkasella ei ole tarkkaa paikkaa vaan paikka jossa se on todennäköisimmin) (tästä seuraa että tietyllä todennäköisyydellä hiukkanen voi yllättäen löytyä esim. atomiytimen ulkopuolelta olquantum tunneling
aina tilanteen mukaanaccording to the circumstances
annoksittain, ruokalistan mukaana la carte
arvostella muita itsensä mukaanjudge others by oneself
asia saa sen kautta aivan toisen muodonthat gives the matter an entirely different aspect
asioista perillä olevien lähteiden mukaanaccording to informed sources
asukasta kohdenper capita
BBC:n kehittämä video codec (nimetty Paul Diracin mukaan)dirac
brittiläisen esikuvan mukaanon the british model
epätarkkuusperiaate, epämääräisyysperiaate (kvanttimekaniikan sääntö jonka mukaan tiettyjä hiukkasten ominaisuuksia ei voida samaan aikaan mitata tarkasti)uncertainty principle
erikoistiedosto, jonka kautta hallitaan merkkilaitteita; merkkilaitecharacter special file
erikoisvalmisteinen, tilauksen mukaan tehtycustom-made
Eulerin polku (graafiteorian mukaisessa esityksessä polku joka kulkee graafin kaikkien särmien kautta)eulerian path
feodaalisesti, feodalismin mukaisestifeudally
geneettinen koodi (kaava jonka mukaan lähettiRNA:n emäskolmikot vastaavat translaation aloitusta tai lopetusta tai tiettyjä aminohappoja)genetic code
haltioitua, tempautua, tempautua mukaan, tulla haltioihinsabe carried away
haluta tulla mukaan, haluta osallistuawant in
he lähtivät kotia kohtithey made for home
hedonismi, nautinto-oppi (eettinen suunta jonka mukaan mielihyvä tai nautinto on siveellisenkin toiminnan varsinainen tarkoitusperä)hedonism
heliotrooppinen, auringonvaloa kohti kääntyväheliotropic
heliotrooppinen, auringonvaloa kohti kääntyväheliotropical
henkeä kohtiper head
hiljainen tieto (tarkoittaa kokemusta ja osaamista jota ei voida välittää toiselle ihmiselle vain käsitteiden kautta)tacit knowledge
IETF:n hyväksymä menetelmä tiedonsiirtoon sarjaportin kautta (compressed serial line interface protocol)cslip
ihmeellisesti, yllättävästi, hämmästyttävästi, kuin ihmeen kautta, ihmeellistä kylläastonishingly
intellektualismi (käsitys jonka mukaan ihmisen tärkein psyykkinen kyky on äly)intellectualism
itään, itään päin, itää kohtito the east
jonka mukaanby which
jonkin välitykselläthrough the medium of
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements