EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: ajo-opetusTranslations: 130 / 34
 Finnish English
ajo-opetusdriver education
ajo-opetusdriving lessons
ajo-ohje, ajo-opetusdriving instruction
asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksestadecree on the financing of the provision of education and culture
avoin yliopisto-opetusopen university instruction
havainto-opetusobject-lessons
havainto-opetusvisual instruction
havainto-opetusvisual tuition
havainto-opetus, kouluesimerkkiobject lesson
kasvatuksellinen, sivistyksellinen, koulutuksellinen, opettava, opettavainen, opetuksellinen, kasvatus-, koulutus-, opetus-, kasvatusta koskevaeducational
kasvatus, opetus, kasvatustaito, kasvatustiede, kasvatusoppi, pedagogiikkapedagogy
koulumaksu, opetus, ohjaustuition
koulutus, kasvatus, opetus, oppi, valistus, kasvatustiede, pedagogiikka, opetustoimi, koulusivistys, koulukasvatus, sivistyneisyys, opillinen sivistys, sivistyseducation
laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksestaact on the financing of the provision of education and culture
läksy, läksytys, opetustunti, oppitunti, koulutehtävä, tunti, koulutunti, lukukappale, moraali, opetus, oppi, tekstilesson
luento, esitelmä, tunti, läksytys, opetus, saarna, ripityslecture
monimuotoinen opiskelu/opetusmultiform learning
moraali, opetusmoral
ohje, käsky, määräys, ohjesääntö, opetus, koulutus, käyttöohje, toimintaohje, opastus, evästys, neuvonta, konekäsky, konekielinen käskyinstruction
opettava, opetus-, tiedollineninstructional
opetusteachings
opetus, koulutus, kasvatus, valmennus, kunto, taito, harjaantuneisuus, harjoittelu, treenaus, valmentautuminen, dresyyritraining
opetus, ohjaus, opetusala, opetustoiminta, oppi, valistaminenteaching
opetus- ja kasvatustyöteaching and education
perusopetukseen valmistava opetusinstruction preparing for basic education
teho-opetusintensive teaching
tietokoneavusteinen opetuscai
tietokoneavusteinen opetus, CAIcomputer aided instruction
tietokoneavusteinen opetus, CATcomputer aided teaching
tietokoneavusteinen opetus, CMLcomputer managed learning
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements