EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: aina, koskaan, alati, yhä, yhäti, tahansa, ikinä, milloinkaan, ehtimiseen, hyvin, kaikkien aikojenTranslations: 130 / 372
 Finnish English
aina, koskaan, alati, yhä, yhäti, tahansa, ikinä, milloinkaan, ehtimiseen, hyvin, kaikkien aikojenever
(hyvin)varustettufitted up
(miekkailussa) osuma, (sanaharkassa) hyvin sanottu, oikein, nyt annoit/maksoit takaisintouche
aikojen kuluessa, vuosien vieriessäin the course of time
ainaalways
aina kun, joka kerran kun, milloin hyvänsä, milloin tahansa, milloin vaanwhenever
aina sieltä saakkaall the way from
aina siitä asti, siitä alkaen, siitä pitäen, hamastaever since
aina tähän astiup to the present time
aina täytyyalways has to
aina tilanteen mukaanaccording to the circumstances
aina valmiseveready
aina voican always
aina, alati, alinomaa, alituisesti, ainiaanalways
aina, alati, alinomaa, alituisesti, iankaiken, iäti, joka kerran, joka kerta, kerta kerraltaevery time
aina, iankaikkisesti, ikuisestievermore
aivan hyvin, sangen hyvin, varsin hyvinperfectly well
aivan, hyvinkin, juuri, lopen, tuiki, täysin, vallan, varsin, hyvin, ihan, jokseenkin, kerrassaan, ilman muuta, melko, melkoisen, oikein, perin, peräti, suorastaan, verraten, verrattain, aika, koko, sangenquite
aivan, tahansaat all
alati kiinnostavaever interesting
alati vaihteleva, ailahteleva, muuttuvaever-changing
aurinkosynkroninen (maata kiertävän satelliitin rata jolla oleva satelliitti ylittää saman kohdan aina samaan paikalliseen aikaan)sun synchronous
avoimen lähdekoodin ohjelma, vapaasti kenen tahansa kehitettävissä oleva ohjelmaopen source software
avoin lähdekoodi; ohjelmisto jonka lähdekoodit ovat kaikkien katsottavissa ja muokattavissaopen source
dendrogrammi, puukaavio (mikä tahansa puumainen kaavio joka kuvaa yksikköjen - kuten organismien - välisiä suhteita esim. sukupuu)dendrogram
ehtimiseen kysellä, pyydelläkeep asking
ehtimiseen, alinomaa, yhätiperpetually
ei enää ikinänever no more
ei enää koskaannevermore
ei ikinänot for the life of me
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements