EUdict

Insert:

EUdict :: English-Finnish dictionary

Results for: unbuilt plotTranslations: 130 / 55
 English Finnish
unbuilt plotrakentamaton tontti
adjacent plotnaapuritontti
adjoining plotnaapuritontti
ample plot valuationkoeala-arviointi
bar plotpylväskuvio
binding plot divisionsitova tonttijako
box plotlaatikkokuvio
building plotrakennustontti
burial plothautapaikka
by-plotsivujuoni
cabbage plotkaalimaa
circular plot surveyympyräarviointi (metsänarviointi)
circular sample plotympyräkoeala (metsänarviointi)
coercive purchase of a missing part of a plottontinosanlunastus
communal plotyhteismaapalsta
family plotperheen palsta
garden plotkasvimaa
garden-plotpuutarhamaa
housing plotasuntopalsta
hydropathy plotproteiinin hydropaattisuuden ennuste
lakeside plotrantapalsta
line plotviivakuvio
main plotpääjuoni
normal probability plotnormaalijakaumakuvio, normaalijakauman todennäköisyyskuvio
p-p plottodennäköisyyskuvio, todennäköisyys-todennäköisyys-kuvio
plotmaapalsta, tontti, kaavatontti, kiinteistö, maatilkku, sarka, viljelmä, viljelys, suunnitelma, juoni, salahanke, salajuoni, salaliitto, kaavio, kuva, (funktion) kuvaaja, kuvio, piirturituloste
plot a against bpiirtää a b:n funktiona
plot accesstonttiliittymä
plot divisiontonttijako
plot division areatonttijakoalue
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements