EUdict

Insert:

EUdict :: English-Czech dictionary

Results for: forest preservation, extractive reservesTranslations: 130 / 30
 English Czech
forest preservation, extractive reservesochrana lesů, extraktivní rezervy
Black ForestČerný les
Bohemian ForestŠumava, Český les
efficiency and forest harvesting.efektivnost mýcení lesa
excess reservesnadměrné rezervy
extractiveextrakční, extraktivní
foreign exchange reservesdevizové rezervy
forestlesní, les, zalesnit, prales
forest firelesní požár
forest preservation, debt-nature swapsochrana lesů, výměna dluh-příroda
forest-technical antierosion measurelesnickotechnické protierozní opatření
forest-technical soil conservation measurelesnickotechnické protierozní opatření
free reservesvolné rezervy
health safety and preservationbezpečnost a ochrana zdraví (při práci)
impenetrable rain forestneprostupný deštný les
international reservesmezinárodní rezervy
mixed forestsmíšený les
nature preservationochrana přírody
non-polar extractive substancenepolární extrahovatelná látka (NEL)
oak forestdubina
potential reservespotenciální rezervy
preservationuchování, udržení, zachování
quasi-option value of preservationkvazi-opční hodnota ochrany
rain forestdešťový les, deštný les
required reservespovinné rezervy, požadované rezervy
reservesrezervy, rezervuje
sample preservationkonzervace vzorku (vody)
scrub forestkřovinový les
self-preservationpud sebezáchovy, sebezáchova
sustainable forest managementudržitelné lesní hospodářství
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements