EUdict

Insert:

EUdict :: English-Armenian dictionary

Results for: patient isolationTranslations: 129 / 29
 English Armenian
patient isolationհիվանդի մեկուսացում
continuity of patient careանընդհատ խնամք հիվանդների
dentist-patient relationsատամնաբուժ-հիվանդ հարաբերություններ
general patient care (non mesh)բժշկական օգնություն ընդհանուր (արտ)
hospital-patient relationsհիվանդանոց-հիվանդ հարաբերություններ
nurse-patient relationsբուժքույր-հիվանդ հարաբերություններ
patientհիւանդ կամ համբերատար
patient acceptance of health careհիվանդի վերաբերմունքը բուժօգնության նկատմամբ
patient admissionհիվանդի ընդունում ստացիոնար
patient advocacyհիվանդի իրավապաշտպանություն
patient care characteristics (non mesh)հիվանդի խնամքի բնութագրում ( արտ )
patient care management (non mesh)հիվանդի խնամքի կազմակերպում (արտ)
patient care planningհիվանդների խնամք , խնամքի պլան
patient care teamհիվանդների խնամք , բրիգադային մեթոդ
patient credit and collectionհիվանդի համար վարկ եվ դրամի հավաքում
patient dischargeհիվանդների դուրս գրում
patient dropoutsհիվանդներ դուրս եկած
patient escort serviceհիվանդների ուղեկցման ծառայություն
patient identification systemsհիվանդների նույնացման համակարգեր
patient isolatorsմեկուսարաններ հիվանդների համար
patient participationհիվանդի մասնակցությունը բուժախտորոշման գործընթացում
patient readmissionհիվանդի կրկնակի ընդունում ստացիոնար
patient transferհիվանդների տեղափոխում
patient; tolerantհամբերատար
physician-patient relationsբժիշկ-հիվանդ հարաբերություններ
professional-patient relationsբուժանձնակազմ-հիվանդ հարաբերություններ
progressive patient careհիվանդներ սաստկացող հիվանդություններով, խնամք
social isolationսոցիալական մեկուսացում
walking patientքայլող հիվանդ - հիվանդ, որի վնասվածքները կամ հիվանդությունը հարաբերականորեն թեթեւ են, նրան թույլ են տալիս քայլել եւ անհրաժեշտություն չկա պատգարակի կիրառման
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements