EUdict

Insert:

EUdict :: English-Armenian dictionary

Results for: drugsTranslations: 18 / 8
 English Armenian
drugsդեղանյութեր
designer drugsդեղանյութերի ձեվափոխություն
drugs, chinese herbalդեղանյութեր չինական բույսերից
drugs, investigationalդեղանյութեր փորձարկվող
drugs, non-prescriptionդեղանյութեր, առանց դեղատոմսի
miscellaneous drugs and agents (non mesh)դեղանյութեր եվ տարբեր դեղաբանական խմբերի յութեր (արտ)
prescription drugsդեղագիրով տրված դեղ
psychotropic drugsհոգեհակ դեղանյութեր
Search time: 0.004 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements