EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: zajamčena obnovljiva polica (osiguranja)Translations: 130 / 227
 Croatian English
zajamčena obnovljiva polica (osiguranja)guaranteed renewable policy
(tehnička) pričuva (životnoga) osiguranjalife insurance reserve
(tehničke) pričuve (životnog) osiguranjalife insurance reserves
Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENA)Agency for the Supervision of Pension Funds and Insurance Companies (HAGENA)
agent osiguranjainsurance agent
aktualna otkupna vrijednost osiguranjacash surrender value
američka državna shema osiguranja bolničkih i liječničkih troškova za osobe do 65 god. (kombinacija obveznoga socijalnoga osiguranja i dobrovoljnoga osiguranja s državnim subvencijama)Medicare
američki sustav posredovanja u osiguranju, američki sustav nezavisnih agenata osiguranjaAmerican Agency System
analiza rizika i kritična kontrolna točka (znanstveno utemeljen sustav kojim se utvrđuju posebni rizici i mjere za njihovu kontrolu radi osiguranja sigurnosti prehrambenih proizvoda)Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
Blue Cross (američka shema osiguranja liječničkih i bolničkih troškova)Blue Cross
Blue Shield (američka shema osiguranja liječničkih i kirurških troškova)Blue Shield
civilna osiguranjaPersonal Lines
datum dospijeća, datum isteka (osiguranja)maturity date
datum isteka važenja (police osiguranja, najma itd.)expiry date
definicija nacionalnoga udruženja povjerenika za osiguranje ((National Association of Insurance Commissioners) definicija koja propisuje vrste osiguranja koje treba zaključivati u okviru polica osiguranja oceanskih, riječnih i jezerskih brodova)nationwide marine definition
dividenda na premiju životnoga osiguranja koja se koristi za kupnju dodatne police osiguranjadividend addition
dividenda na premiju životnoga osiguranja kojom se kupuju dodatne police osiguranjadividend addition
doživotna osobna zajamčena rentalife annuity certain
doživotna osobna zajamčena rentalife annuty certain
društvo koje ustupa osiguranja, cedentceding company
flotantna polica, otvoreno pokrićeopen form
glavna svota, svota osiguranja, novčana vrijednost koja se isplaćuje na osnovi policeprincipal sum
godina osiguranjapolicy year
godina osiguranja, osigurateljna godinapolicy year
godišnje obnavljanje trajanja osiguranjaannual renewable term (ART)
godišnje obnavljanje trajanja osiguranjayearly renewable term
grupa za kupovinu osiguranja (grupa koja od odobrenih osiguravatelja kupuje osiguranja od odgovornosti isključivo za svoje članove)insurance purchasing group
indeks troška otkupa police životnoga osiguranjasurrender cost indeks
indeks troška otkupa police životnoga osiguranjasurrender cost index
interes zakupa, osiguranje interesa zakupa (vrsta osiguranja imovine koje pruža zaštitu od gubitka zakupa zbog opasnosti pokrivenih ugovorom o osiguranju)leasehold interest
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements