EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: zajam po posebnim uvjetimaTranslations: 130 / 134
 Croatian English
zajam po posebnim uvjetimaloan on special terms
(dugo)ročni zajam osiguravajućih društavainsurance company term loan
balai propisi (propisi o veterinarsko-sanitarnim uvjetima za ostale proizvode koji nisu obuhvaćeni veterinarskim propisima, a koji mogu prenositi zarazne bolesti ili su opasnost za javno zdravlje (balai proizvodi))balai rules
bankovni zajambank loan
beskamatni zajaminterest-free loan
dati u zajamlend
dati zajamissue a loan
Djeca s posebnim potrebamaChildren with special needs
dobiti zajamreceive a loan
dobiti/pribaviti zajamobtain a loan
dokumenti o uvjetimarequirements documents
dospjeli bankovni zajam, (mjenice)bank note payable
državni zajamgovernment loan
dugoročni bankovni zajam/kreditbank term loan
dugoročni bankovni zajam/kreditbank term loans
dugoročni kredit/zajamlong-term loan
dugoročni zajamterm loan
EEZ-ova ovjera (postupak kojim država članica može potvrditi, nakon testiranja, da svaki dio opreme udovoljava usklađenim uvjetima)EEC verification
EEZ-ova samoovjera (postupak kojim proizvođač ili ovlašteni predstavnik potvrđuje na vlastitu odgovornost da određeni tip opreme udovoljava uvjetima usklađenima s relevantnim direktivama)EEC self-certification
financijski zajamfinancial loan
golemi zajamjumbo loan
građevinski zajam, hipotekarni zajam za izgradnju ili obnovu zgradebuilding loan
građevni zajam (hipotekarni zajam za izgradnju ili obnovu zgrade)building loan
hipoteka, založnica, založno pravo; hipotekarni kredit/zajammortgage
hipotekarni zajammortgage loan
hipotekarni zajam s promjenjivom kamatnom stopomadjustable-rate mortgage (ARM)
investicijski zajaminvestment loan
izvozni zajam/kredit (za premošćavanje troškova proizvodnje i naplate izvoza)export credit
izvozni zajam/kredit (za premošćivanje troškova proizvodnje i naplate izvoza)export credit
jamstva za zajam, kreditna jamstvaloan guarantees
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements