EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: potraživanje od dobavljača, dospjelo potraživanje; dospjelo potraživanje po obveznicama u vlasništvu; mjenično potraživanje; vrijednosni papiri primljeni od kupcaTranslations: 130 / 151
 Croatian English
potraživanje od dobavljača, dospjelo potraživanje; dospjelo potraživanje po obveznicama u vlasništvu; mjenično potraživanje; vrijednosni papiri primljeni od kupcanote receivable
adj participativan, koji sudjeluje u vlasništvuparticipating
akreditacija dobavljačaaccreditation of supplier
aktivni vrijednosni papiriactive securities
biti u vlasništvuown
broker mjenicama i državnim obveznicamabill broker
cedent, osoba koja ustupa cesiju (potraživanje) trećoj stranicedent, transferor
dionice, obveznice i drugi vrijednosni papiri koji kotiraju na burziquoted investment
dionice; državni vrijednosni papiri (vrijednosnice)stocks
dioničko društvo s prvorazrednim dionicama; prvorazredni vrijednosni papiriblue chip
dioničko društvo, tvrtka u privatnom vlasništvuproprietary company
domaći vrijednosni papiridomestic securities
dospjelodue
društva za osiguranje od odgovornosti u vlasništvu svojih osiguranikarisk retention group
društvo za osiguranje od odgovornosti u vlasništvu svojih osiguranikarisk retention group
državne dionice, državni vrijednosni papirigovernment stock
državne dionice/vrijednosni papirigovernment stock
državni vrijednosni papirigovernments
državni vrijednosni papiritreasury securities
dugoročni vrijednosni papirilong-term securities
dužnički vrijednosni papiridebt securities
dužnički vrijednosni papiri s promjenjivom kamatnom stopomfloater
dužnički vrijednosni papiri serije koja ima ista prava i privilegije kao i vrijednosni papiri druge serijedebt securities ranking pari passu
elektronička platforma za trgovanje obveznicama za europske referentne obvezniceEuroMTS
elektronički vrijednosni papiribook-entry securities
fondovi kojima se trguje na burzi; indeksni vrijednosni papiriExchange Traded Funds (ETFs)
gotovina, vrijednosni papiri ili ostali oblici imovine koje sudionici u sustavu unaprijed daju i koji se čuvaju u sustavu kako bi se osiguralo da će obveze koje nastanu iz sporazuma o dijeljenju gubitka biti ispunjeneloss-sharing pools
hibridni vrijednosni papirihybrid securities
hipotekarni vrijednosni papiri (vrijednosni papiri osigurani hipotekom)mortgage-backed securities
imovina u trajnom vlasništvufreeholds
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements