EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: pitanje od zajedničkoga interesaTranslations: 130 / 68
 Croatian English
pitanje od zajedničkoga interesaissue of mutual interest
agrarno pitanjeagrarian question
akademsko pitanjeacademic question
armensko pitanjeArmenian question
bilo koje pitanje koje se tičeany matter concerning
biti od interesa zato be of interest
dobra od općega interesagoods of common interest
doveden u pitanjequestioned
dovoditi u pitanjeprejudice
dovoditi u pitanjequery
Grupa dvadesetčetvorice, G-24 (grupa se sastoji od 24 države članice MMF-a, a osnovana je radi promicanja interesa zemalja u razvoju iz Afrike, Azije i Latinske Amerike)Group of Twenty-Four (G-24)
interes zakupa, osiguranje interesa zakupa (vrsta osiguranja imovine koje pruža zaštitu od gubitka zakupa zbog opasnosti pokrivenih ugovorom o osiguranju)leasehold interest
interesainterest
interesainterests
interoperabilnost (mogućnost zajedničkoga rada dvaju različitih sustava ili uređaja u mreži, situacija u kojoj se platni instrumenti iz jednoga sustava mogu rabiti u ostalim zemljama i sustavima)interoperability
kolizija interesainterest collision
kurdsko pitanjeKurdistan question
međunarodno pitanjeinternational issue
modernizacijsko pitanje krizemodernization question of the crisis
nacionalno pitanjenational conception
nacionalno pitanjenational question
nacionalno pitanjenational relationships
ne dovodeći u pitanjewithout prejudice
ne dovodeći u pitanjewithout prejudice to
nositelj interesastakeholder
od posebnoga interesaof particular interest
organizacija zajedničkoga tržištaCommon Market Organisation (CMO)
osiguranje interesainterest insurance
palestinsko pitanjePalestine question
palestinsko pitanjePalestinian question
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements