EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: dopunsko osiguranje troškova životaTranslations: 130 / 419
 Croatian English
dopunsko osiguranje troškova životaadditional living expense insurance
(izravno) neživotno osiguranjedirect non-life insurance
(izravno) životno osiguranjedirect life insurance
aktivno osiguranjeinsurance in force
alokacija troškova leasingaallocation of leases costs
američka državna shema osiguranja bolničkih i liječničkih troškova za osobe do 65 god. (kombinacija obveznoga socijalnoga osiguranja i dobrovoljnoga osiguranja s državnim subvencijama)Medicare
Američko udruženje za zdravstveno osiguranjeHealth Insurance Association of America (HIAA)
analiza koristi i troškovaCost-Benefit Analysis
analiza troškovacost analysis
analiza troškova i djelotvornosticost-effectiveness analysis
analiza troškova i koristicost-benefit analysis
analiza troškova i koristicost benefit analiza
automobilsko osiguranjeautomobile liability insurance
besplatno osiguranjefree-for-all insurance
bez životasenseless
Blue Cross (američka shema osiguranja liječničkih i bolničkih troškova)Blue Cross
Blue Shield (američka shema osiguranja liječničkih i kirurških troškova)Blue Shield
broker u osiguranju, posrednik za osiguranjeinsurance broker
cijelog životalifelong
cijena, osiguranje i vozarina (cif) (klauzula u međunarodnom prijevozu)cost, insurance and freight (c.i.f.)
cjelobrojno buduće trajanje životacurtate future lifetime
cvijet životamay
definicija nacionalnoga udruženja povjerenika za osiguranje ((National Association of Insurance Commissioners) definicija koja propisuje vrste osiguranja koje treba zaključivati u okviru polica osiguranja oceanskih, riječnih i jezerskih brodova)nationwide marine definition
depozitno osiguranjedeposit insurance
dioničko društvo za osiguranjestock insurance company
dioničko društvo za životno osiguranjeproprietary life insurance company
Direkcija za nadzor društava za osiguranjeInsurance Supervisory Authority
direktor regulatornoga tijela za osiguranje, direktor tijela za nadzor osiguravajućih društavainsurance supervisor
dodatak neto premiji za pokriće troškovaloading
dodatna osiguravateljska pokrića za ostale povezane opasnosti (obično u osiguranju od požara (npr. "fire and allied lines": osiguranje od požara i drugih opasnosti)allied lines
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements