EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: definicija nacionalnoga udruženja povjerenika za osiguranje ((National Association of Insurance Commissioners) definicija koja propisuje vrste osiguranja koje treba zaključivati u okviru polica osiguranja oceanskih, riječnih i jezerskih brodova)Translations: 130 / 995
 Croatian English
definicija nacionalnoga udruženja povjerenika za osiguranje ((National Association of Insurance Commissioners) definicija koja propisuje vrste osiguranja koje treba zaključivati u okviru polica osiguranja oceanskih, riječnih i jezerskih brodova)nationwide marine definition
(izravno) neživotno osiguranjedirect non-life insurance
(izravno) životno osiguranjedirect life insurance
(tehnička) pričuva (životnoga) osiguranjalife insurance reserve
(tehničke) pričuve (životnog) osiguranjalife insurance reserves
Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENA)Agency for the Supervision of Pension Funds and Insurance Companies (HAGENA)
agent osiguranjainsurance agent
aktivno osiguranjeinsurance in force
aktivnosti koje obavljajuactivities carried out by
aktivnosti koje obavljajuactivities conducted by
aktualna otkupna vrijednost osiguranjacash surrender value
američka državna shema osiguranja bolničkih i liječničkih troškova za osobe do 65 god. (kombinacija obveznoga socijalnoga osiguranja i dobrovoljnoga osiguranja s državnim subvencijama)Medicare
američki sustav posredovanja u osiguranju, američki sustav nezavisnih agenata osiguranjaAmerican Agency System
Američko udruženje za zdravstveno osiguranjeHealth Insurance Association of America (HIAA)
analiza rizika i kritična kontrolna točka (znanstveno utemeljen sustav kojim se utvrđuju posebni rizici i mjere za njihovu kontrolu radi osiguranja sigurnosti prehrambenih proizvoda)Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
antena koja zraci jednako u svim smjerovimaisotropic antenna
autohtone i alohtone vrsteaotuchthonous and foreign sorts
autohtone i alohtone vrstenative and foreign sorts
automobilsko osiguranjeautomobile liability insurance
banke (ili slične institucije) koje sustavi za namiru vrijednosnih papira koriste za plaćanje ili naplatucash correspondents
baza podataka u kartičnom sustavu koja sadrži popis brojeva svih odobrenih karticawhite list
besplatno osiguranjefree-for-all insurance
betonski utezi na cijevi koja se potapariver weights
bijela zastava koja se ističe u ratu kao znak zahtparley flag
bilateralni kreditni limit (limit kreditne izloženosti sudionika u platnom sustavu prema drugomu sudioniku zbog primitka plaćanja koja još nisu namirena)bilateral credit limit
bilateralno netiranje (sporazum između dviju stranaka koje prebijaju/netiraju svoje međusobne obveze)bilateral netting
bilo koja tehnička specifikacija udruge ITUXX. Series
bilo kojeany
bilo koje pitanje koje se tičeany matter concerning
bilo koje vrsteof whatever kind
Search time: 0.007 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements