EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: bit za oznaku vrste informacije unutar paketaTranslations: 130 / 247
 Croatian English
bit za oznaku vrste informacije unutar paketaqualifier bit
(jedno)dnevna trgovina (kupnja i prodaja ili kratka kupnja i pokriće unutar istoga dana)daylight trade
autohtone i alohtone vrsteaotuchthonous and foreign sorts
autohtone i alohtone vrstenative and foreign sorts
baza podataka za informacije o porucimessage information database
bilo koje vrsteof whatever kind
bioindikatorske vrstebioindicator species
broj dolaznih paketa u jedinici vremenaarrival rate of packets
brzo prospajanje paketafast packet switching
čelični štitnik unutar petlje užetathimble
centar koji pruža informacije o kreditimacredit information centre
čvorište za prospajanje paketapacket switch node
definicija nacionalnoga udruženja povjerenika za osiguranje ((National Association of Insurance Commissioners) definicija koja propisuje vrste osiguranja koje treba zaključivati u okviru polica osiguranja oceanskih, riječnih i jezerskih brodova)nationwide marine definition
dnevni kredit (kredit unutar jednoga dana, kredit koji dospijeva u roku od jednoga dana)intraday credit
dolazak paketapacket arrival
dolazna brzina paketaarrival rate of packets
dostatne informacijesufficient information
dostaviti informacijeto supply information
duljina paketapacket length
emisija paketa putem satelitasatellite packet broadcasting
emisija paketa u svim smjerovimaall-routes broadcast
emitiranje paketapacket broadcasting
endemične vrsteendemic plants
europske vrsteEuropean species
europske vrste drvećaEuropean species
filtriranje paketapacket filtering
FIN (aplikacija SWIFT-a II unutar koje se obavlja ulaz i izlaz svih njegovih poruka od korisnika do korisnika)FIN
financijske informacijefinancial information
format paketapacket format
format paketa u prstenastoj mreži s pristupnom rijtoken ring packet format
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements